Huahin-limousine

Artikel marketing is relevant

Bij artikel marketing gaat alles om relevantie. Artikelen voor artikel marketing moeten een relevantie hebben ten opzicht van de website waarnaar ze verwijzen, de afbeeldingen moeten relevant zijn, de categorie waarbinnen de artikelen geplaats wordt moet relevant zijn, de linkverwijzing binnen het artikel voor artikel marketing moet relevant zijn en de externe website waarop het artikel geplaats wordt moet relevant zijn. Artikel marketing ondersteund het publiceren van artikelen op externe websites met als doel uw website binnen Google naar een hogere positie te krijgen. Wat vroeger linkbuilding was, is tegenwoordig artikel marketing. Het grote verschil is dat linkbuilding eenvoudig weg het plaatsen van een linkverwijzing, met behulp van een ankertekst (die gelijk was aan het belangrijkste zoekbegrip), op willekeurige externe websites in de wereld, terwijl artikel marketing op externe websites, die een bepaalde relevantie hebben ten opzichte van uw website, artikelen plaatst. Het alternatief voor linkbuilding, wat veel beter, eerlijker en logischer was, is artikel marketing geworden.

Artikel marketing voor hoge ranking

Om een hoge ranking te verkrijgen met artikel marketing moet er overigens wel aan een aantal duidelijke regels worden voldaan. Zomaar teksten gebruiken en die, met ondersteuning van artikel marketing, op externe websites publiceren heeft niet veel zin. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om artikel marketing tot een succes voor uw website te laten komen. De externe websites waarop de artikelen geplaats worden moeten een relatie hebben tot het onderwerp van uw website. U heeft bijvoorbeeld een website over kantoorartikelen, dan kunt u artikelen plaatsen op externe websites die met werken, kantoor, enz. te maken hebben, maar het is zinloos artikelen te plaatsen op externe websites die bijvoorbeeld over aardappelen gaan. Tevens is het zeer zinvol om gebruik te maken van relevante categorieën binnen deze externe websites, hierdoor ontstaat een groeiend vertrouwen (“trust”) bij Google ten aanzien van uw website. Ook is het belangrijk dat ieder artikel dat u met behulp van artikel marketing publiceert altijd uniek is wat de inhoud betreft. Doet u dit niet, dan straffen de zoekmachines u met een verlaging van uw positie.

Artikel marketing en ankerteksten

Met behulp van linkverwijzingen binnen artikel marketing worden links vanuit het artikel, op een externe website, naar uw website gelegd. Een linkverwijzing wordt eigenlijk ankertekst genoemd. Van belang is naast bovenstaande een goede, gevarieerde verdeling, van de ankerteksten. Een ankertekst wordt binnen een artikel gebruikt om de linkverwijzing naar uw website te leggen. Wanneer de ankertekst altijd gelijk is aan het belangrijkste zoekbegrip van uw website, vinden de zoekmachines dit verdacht en zult u niet of minder beloond worden dan bij een goede variatie. Het is van belang de ankertekst te variëren, waarbij het belangrijkste zoekbegrip als ankertekst niet meer dan 5% van het totaal aantal ankerteksten naar uw website mag zijn. U zult in de praktijk ervaren dat, wanneer u zich aan bovenstaande zaken houdt, u met behulp van artikel marketing een hoge ranking bereikt voor uw website.

www.zipzoo.nl